Đo Đạc

Đo đạc khảo sát địa hình

Khảo sát địa hình công trình là hoạt động nghiên cứu đánh giá điều kiện tự nhiên trên mặt đất tại địa điểm dự kiến xây dựng công trình nhằm xác định cấu trúc nền đất, tính chất cơ lý của các lớp đất nền, điều kiện nước dưới đất và các tai biến địa chất phục vụ cho các công tác quy hoạch , thiết kế , tính khối lượng đào , đắp công trình .

Đo đạc xác định vị trí, cắm mốc ranh giới thửa đất

Dịch vụ đo đạc xác định vị trí ranh giới đất, cắm mốc thực địa chuẩn xác tuyệt đối – tiết kiệm chi phí nhất.

Định vị GPS trong đo đạc - cắm mốc

Định vị đo đạc bằng GPS qua đó số liệu đo đạc nhà của bạn theo đúng chuẩn hệ tọa độ quốc gia VN2000 giúp bạn có thể trực tiếp xem vị trí từng góc nhà trên bản đồ Google Map và bạn có thể biết chính xác từng cạnh của góc nhà của mình đang hợp với hướng Bắc một góc là bao nhiêu độ để xem nhà của bạn đã đúng phong thủy chưa và cũng như vị trí những chi tiết trong căn nhà của bạn một cách chuẩn xác tới từng phút giây

Đo vẽ nhà đất

Đo đạc nhà đất hay còn gọi là đo đạc địa chính là một phần không thể thiếu khi lập hồ sơ bản vẽ đo đạc đất đai, nhà ở, công trình trong việc xác định vị trí, ranh giới của lô đất trên thực địa.

Đo đạc địa chính

Đo đạc địa chính là xác định ranh giới, mốc giới và diện tích của  các lô/ thửa đất trên thực địa. Sau đó thể hiện chính xác lên bản đồ nhằm phục vụ cho công tác quản lý đất đai, cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất.