Thiết Kế Thi Công

Thi công cầu đường

Nhà thầu giao nhiệm vụ và kế hoạch thi công cho Ban chỉ huy công trường kèm theo các yêu cầu về tiến độ thi công và chất lượng công trình. Các vật tư, vật  liệu, máy móc thiết bị, vốn thi công Nhà thầu cung cấp. Nhà thầu sẽ cử cán bộ giám sát và nghiệm thu khối lượng mà Ban chỉ huy thực hiện trong suốt quá trình thi công  để làm cơ sở đáp ứng yêu cầu tiến độ cung cấp vật tư và vốn thi công.

Thi công công trình nhà ở

Để thuận lợi cho chủ đầu việc lựa chọn nhà thầu thi công, SaiGon House cung cấp bảng báo giá xây dựng phần thô năm 2020. Giá phần thô bao gồm hạng mục thi công phần thô & nhân công hoàn thiện ( vật tư hoàn thiện chủ nhà cung cấp ).

Hoàn công - Cấp Sổ

Hoàn công hay hoàn công xây dựng hay hoàn thành công trình Là một thủ tục hành chính trong hoạt động xây dựng công trình nhà cửa nhằm xác nhận sự kiện các bên đầu tư,

Xin phép xây dựng

Theo quy định, hồ sơ xin phép xây dựng phải có bản vẽ thiết kế xin phép xây dựng do đơn vị thiết kế có chức năng thiết kế và kiến trúc sư thiết kế phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế. Vì thế bạn không thể tự mình thiết kế bản vẽ được.

Thiết kế kiến trúc

Sau khi thống nhất phương án sơ bộ, hai bên ký nhận vào phương án sơ bộ. Chúng tôi sẽ triển khai hồ sơ phát triển ý tưởng cho khách hàng