Tư vấn pháp lý

Tư vấn pháp luật, hoàn thiện hồ sơ, thực hiện thủ tục như sau:

- Thủ tục Giao đất;

- Thủ tục Thuê đất trong Khu công nghiệp và ngoài khu Công nghiệp;

- Tư vấn về thủ tục Đền bù, giải phóng mặt bằng;

-  Chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê;

-  Thuê lại, cho thuê lại đất;

-  Chuyển mục đích sử dụng đất;

-  Góp vốn bằng quyền sử dụng đất;

-  Thủ tục Chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, thế chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất;

-  Giải quyết khiếu nại, tranh chấp về đất đai.

Dịch vụ tư vấn pháp lý trong lĩnh vực xây dựng, xây dựng cơ bản:

-  Lập hồ sơ mời thầu; Tìm kiếm, giới thiệu nhà thầu liên danh;

-  Lập hồ sơ tham gia đấu thầu;

-  Tư vấn, soạn thảo, đàm phán Hợp đồng tổng thầu, hợp đồng liên danh, Hợp đồng thi công xây dựng, Hợp đồng thuê nhân công & thiết bị; Hợp đồng giao khoán;

-  Quản trị pháp lý dự án xây dựng;

-  Giải quyết tranh chấp và thu hồi nợ trong xây dựng cơ bản.

Liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây để được tư vấn, hỗ trợ